How to Speak Farsi

How to Speak Farsi

Hola salam سلام
Adiós khodahafez خداحافظ
Buenos días Sobhbekheyr صبح بخیر
Buenas noches Shabbekheyr شب بخیر
Buenas noches Asrbekheyr عصر بخیر
Que tengas un buen día Roozekhubidashtebashi. روز خوبی داشته باشی
Gracias Mamnunam ممنونم
De nada Khaheshmikonam خواهش می کنم.
¿Cómo estás? Haletchetore? حالت چطوره؟
¿Que es tu nombre? Esmet chi hast? اسمت چی هست؟
Me llamo … Esme man …hast اسم من … هست
¿Donde es un restaurante? Restoorankoja hast? رستوران کجا هست؟
Tengo hambre Man goshnehhastam من گشنه هستم
Aquí estás Befarmayid بفرمایید
Estoy sediento Man teshnehhastam من تشنه هستم
¿Cuánto cuesta? Chand gheymat hast? چند قیمت هست؟
Dame un descuento Takhfif be man bede تخفیف به من بده
¿Dónde está el baño? Dastshoyikojast? دستشویی کجاست؟
No entiendo Man nemifahmam من نمی فهمم
Por favor, dilo de nuevo Lotfandobarebegoo لطفا دوباره بگو
¿Me puedes ayudar? Mituni be man komakkoni میتونی به من کمک کنی
Salud Afiyatbashe عافیت باشد
¿Te gusta? Doosteshdari? دوستش داری؟
Necesito un médico Man be doctor niyazdaram من به دکتر نیاز دارم

 

 

Numbers

1 Yek 1
2 Du 2
3 Se 3
4 Chahar 4
5 Panj 5
6 Shesh 6
7 Haft 7
8 Hasht 8
9 Nouh 9
10 Dah 10

Farsi Alphabets

Farsi English Like
آ A    /ʌ/ Umbrella
اَ A    /ă/ Cat
اِ E    /ˈɛ/ Elephant
اُ O   /ŏ/ Orange
ای I    /ˈɪ/ Italy
ب B /b/ Bag
پ P /p/ Pig
ت T/t/ Tiger
ث S/ Th /s/ ,  /θ/ Sound/Think
ج J  /ˈd͡ʒ/ Jacket
چ Ch/t͡ʃ/ Chair
ح H/ˈh/ Honey
خ Kh/k/ Khan
د D/d/ Dance
ذ Z /z/ Zero
ر R /r/ read
ز Z /z/ Zero
ژ Zh/j/d͡ʒ/ Education
س S/s/ sound
ش Sh/sh/ shine
ص S   /s/ sound
ض Z   /z/ zero
ط T   /t/ Tiger
ظ Z /z/ zero
ع E /e/ Egg
غ Gh/Q /k/ Qeshm Island
ف F   /f/ Fire
ق Gh/Q /k/ Qeshm Island
ک K   /k/ Kite
گ G/g/ Go
ل L/l/ Line
م M /m/ Mouth
ن N /n/ Nine
و V  /v/ Victory
ه H   /h/ Honey
ی I /ˈɪ/ Italy